TRX SCORPION 80  SP2FP 2018
FRONT PANEL CW-SSB

Opis montażu  płytki front panelu zawierającej syntezę z wyświetlaczem LCD, potencjometry rf. i m.cz. z wył. oraz moduł DDS .

 

schemat front-panelu

Montaż należy zacząć od obejrzenia płytki, czy nie ma jakiejś podejrzanej przerwy w druku oraz czy wszystkie otwory są powiercone. . Nie używać pasty do lutowania. Zalecam używanie kalafonii.

 

W pierwszej kolejności montujemy wszystkie elementy SMD. Ja używam do tego celu wąskiej pęsety i lutuję lutownicą transformatorową  z regulowana mocą  ustawioną na 45 wat. Oczywiście każdy ma swoje  przyzwyczajenia i niech postępuje jak uważa. Po przylutowaniu tych elementów ZABRANIA się  wyginania płytki PCB, elementy są ceramiczne i mogą popękać lub przestać działać poprawnie. Zachować ostrożność aby się nie poparzyć i nie wdychać celowo oparów cyny.

 

 

Dalej, szykuje gold-piny kątowe pod płytkę dds. Należy wymontować niepotrzebne piny zgodnie z poniższym zdjęciem.

 

 

Czas na troszkę mechaniki. Przystępujemy do montażu pinów łączących wyświetlacz oraz płytkie front-panelu z płytą główną TRXa. Przy tej czynności zachować ostrożność. Drut można wbić w palec, skaleczyć się, a nawet dostać w oko przy odcinaniu.  Zamiast gold-pinów zastosowałem drut srebrzony fi 0,5 mm który bardzo dokładnie pasuje w gniazdo precyzyjne wlutowane w płytkę wyświetlacza. Uwaga drucik wchodzi ciasno w gniazdo na głębokość około 5mm. Jeśli włożymy go za płytko, to nie będzie prawidłowego styku . Zadbajmy o ładne cięcie drutu ostrym narzędziem, aby nie spłaszczyć końcówki, która będzie wchodziła w gniazdo precyzyjne. Przykręcam wyświetlacz do płytki i szczypcami wkładam druciki poprzez otwory w płytce, kolejno obcinam i wkładam następny, na koniec lutuję.

 

 

     

Przyszła kolej na potencjometry i gniazda.

Potencjometry mają wstępnie zgięte nóżki lecz mogą wymagać korekty aby pasowały w otworki. Nóżki nie przechodzą na przelot PCB.

 Potencjometr zostaje włożony w otwór i przykręcony nakrętką przy pomocy szczypiec uniwersalnych ( kombinerek ) .

Do gniazda mikrofonu wkładamy pojedyncze 4 szpilki od gold-pinów i lutujemy obfitą ilością cyny

Tak uszykowane gniazdo wkładamy w płytkę  uważając aby wypustka między pinami była skierowana w stronę potencjometrów – jest ona zaznaczona na warstwie opisowej, są też podane numery pinów. Gniazdo opiera się  swoimi pinami o płytkę i musi być ustawione pionowo względem płytki.

 Gniazda Jack należy starannie przycisnąć w trakcie lutowania, zadbać aby cały spód przylegał do PCB i dzięki temu gniazdo było prostopadle zamocowane.
Skrzywienie spowoduje problemy przy montażu frontowego panelu pcw. 

Otwory pod gniazda były frezowane ręcznie i nie wyglądają estetycznie, pcb v.2 ma fabrycznie frezowane otwory i nie ma kłopotu z estetyka i montażem gniazd.


Nadszedł czas wmontowania przełączników sterujących i enkodera. Wkładamy je w płytkę, sprawdzamy czy dobrze dolegają i lutujemy.

Po zlutowaniu całej płytki z wyświetlaczem proszę przyłożyć plastikowy front trxa. Bazą są przyciski przełączników i jeśli np. wyświetlacz nie pasuje dokładnie to można poluzować śrubki i dokonać lekkiej korekty montażowej. To samo dotyczy gniazd, jeśli nie są w środku otworów to można lekko korygować ich ustawienie poprzez podgrzanie pinów i ustawienie w taki sposób aby mechanika wyglądała estetycznie i symetrycznie.

Przechodzimy do sprawdzenia działania układu. Płytka posiada stabilizator napięcia 5V i można ją zasilić napięciem 12V. Plus podłączamy do wolnego pinu włącznika potencjometru. Masę dołączamy w obrębie stabilizatora. Lewa cześć płytki z gniazdami i potencjometrami nie jest elektrycznie połączona z masą syntezy. Jeśli posiadacie zasilacz regulowany to uwaga, przed podłączeniem sprawdzić żeby napięcie nie przekraczało 16v – można podawać je od zera podnosząc do zadanej wartości kontrolując prąd pobierany przez cały front panel. Komplety front panel pobiera około 80mA. Warto zacząć od podłączenia zasilania bez modułu DDS i atmegi – sprawdzając czy w układzie nie ma zwarcia w zasilaniu. Podłączamy i powinien się podświetlać wyświetlacz, PR-kiem ustawiamy kontrast – uzyskując  widoczne kratki w górnej linijce. Po tej czynności wkładamy zaprogramowany procesor . UWAGA na piny i odpowiednie ich włożenie: 1 do1 i  28 do 28. Ja w tym celu oznaczam podstawkę i procesor białym paskiem aby nie wstawić go odwrotnie.  Wycięcie procesora w stronę potencjometrów !!   Teraz po podaniu zasilania powinniśmy ujrzeć napisy na wyświetlaczu. Procedura ustawień syntezy oraz jej możliwości zostanie opisana przez autora oprogramowania na stronie http://sp2fet.vxm.pl   Można obejrzeć film obrazujący jej możliwości  jeszcze w etapie pisania oprogramowania https://youtu.be/jpkg6-cx6Io  Na dzisiaj potrafi troszkę więcej. Na koniec można włożyć moduł DDS i jeśli mamy urządzenie do sprawdzenia czy generuje, to możemy sprawdzić kompletny blok front panelu TRXa.

Synteza posiada funkcje automatycznego przestrojenia częstotliwości przy przejściu z SSB/CW dzięki czemu nie trzeba korygować vfo jeśli słuchamy telegrafii w trybie szerokiego odbioru (ssb) . Przechodząc na CW możemy wpisać wartość przestrojenia dla każdego pasma aby słyszalny ton miał dokładnie taką częstotliwość jak na ssb.

.

Wejście do menu syntezy: Gdy robimy to pierwszy raz po zaprogramowaniu procesora, to należy wcisnąć przycisk "step" znajdujący się w enkoderze - czyli wcisnąć enkoder i włączyć zasilanie. Nastąpi pierwszy reset i dane konfiguracyjne zostaną wprowadzone z pamięci eeprom do procesora.

Kolejne wejście do menu odbywa się poprzez  przyciśnięcie  klawisza RIT i włączenie  zasilania.

Nawigacja po menu:

CW zmienia zawartość  drugiego wiersza, w przypadku nastawy liczbowej zmiana następuje poprzez kręcenie enkoderem.

BAND - menu w górę

RIT      - menu w dół

Aby zmiany zostały zapamiętane należy przejść do " Wyjdź i zapisz "   ustawić na  TAK , następnie wcisnąć PTT mikrofonu  i nastąpi zapis do pamięci.

Kiedy nie chcemy zapisu zmian wystarczy wyłączyć zasilanie lub wcisnąć ptt -wtedy kiedy nie jesteśmy na pozycja menu zapisz-tak

Sam zapis  innych wartości jest ograniczony i następuje tylko po wciśnięciu nadawania. Dlaczego - procesor ma ograniczoną ilość zapisu ( okolo100tyś razy). W sytuacji kiedy po każdym przestawieniu częstotliwości i innych zmian wszystko było by zapisywane, to w dość krótkim czasie skończył by żywot pamięci.

Dostępny jest też tryb generatora serwisowego, jego załączenie to: wyłączyć zasilanie, wcisnąć BAND, załączyć zasilanie. Częstotliwość ograniczona do 35MHz

Klawisz STEP zmienia wartość kroku przestrajania, dzięki czemu  szybciej uzyskamy zadaną wartość.

Jeśli chcemy wrócić do nastaw domyślnych to należy: Wyłączyć zasilanie, przycisnąć klawisz STEP- nie puszczać, włączyć zasilanie, trzymać wciśnięty STEP do pojawienia sie napisu RESET!, pojawi się konfiguracja od nowa, jeśli nie chcemy nic zmieniać to wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie, bez trzymania przycisków.

Oprogramowanie v.2-18 pod Atmegę 328p, w postaci gotowego wsadu HEX można pobrać TUTAJ w spakowanym pliku zip . Jest też zdjęcie odpowiedniego ustawienia fuse-bitow , bez którego synteza nie będzie prawidłowo działać.

 

OPIS MENU SYNTEZY

 

       " Kier obr. enk. ", Wybranie kierunku obrotu enkodera L/P

       "Dziel. krok enk.", Wybór trybu enkodera 1:1, 1:2, 1:4.       domyślnie 1:1

       "     T_KROK     ", Zmiana agresywności trybu turbo przestrajania (0-255) domyślnie 150

       " KALIBRACJA ADC ", Kalibracja odczytu napięcia zasilania

       "    P.CZ. USB   ", Częstotliwość GFN dla wstęgi USB       domyślnie 9.997.000

       "    P.CZ. LSB   ", Częstotliwość GFN dla wstęgi LSB  domyślnie 10.000.000

       "    P.CZ. CW    ", Częstotliwość GFN dla odbioru CW  domyślnie 9.999.250

       "NADAWANIE CW/IF ", Wybór nadawania CW z pośrednią taką jak dla odbioru lub bez przemiany.

                          Wtedy dds generuje częstotliwość taką jak wyświetlana ( bez dodatkowej przemiany )  domyślnie  bez IF

       "    PASMO A     ", Wybór pasma KF (160*10m)

       "    WSTEGA A    ", Wybór wstęgi LSB lub USB  dla trybu SSB

       "      DDS A     ", Dodawanie lub odejmowanie p.cz. (typ mieszania w.cz.)

       "  OFFSET CW A   ", zmiana częstotliwości trxa po przejściu z ssb na cw (aby słyszeć ten sam ton+-1000hz) domyślnie 750

       "    PASMO B     ", //12

       "    WSTEGA B    ", //13

       "     DDS B      ", //14

       "  OFFSET CW B   ", //15

       "    PASMO C     ", //16

       "    WSTEGA C    ", //17

       "     DDS C      ", //18

       "  OFFSET CW C   ", //19

       "OFFSET NADAWANIA", Można korygować częstotliwość nadawania w stosunku do odbioru.

                        (przydatne kiedy mamy dwa GFN lub dwa filtry kwarcowe i nie są tak samo zestrojone)

       " Wyjdź i zapisz "   TAK/NIE, następnie wciśnij PTT aby zapisać do pamięci.

 

Paweł Bożenda SP2FP

 

ostatnia modyfikacja opisu 26-07-2018